BAREVNÁ ŠKOLIČKA

 

Dne 4. 2. 2019 začíná barevná školička pro předškoláčky. Školička bude probíhat do 1. 4. 2019.

Cíl:

Seznámit děti se školním prostředím, naučit je orientovat se v novém prostředí, hravou formou procvičovat matematické představy, rozvíjet analýzu a syntézu slov, PLO.

 

 

  

Výsledky voleb zákonných zástupců a pedagogů

 

 

Volby proběhly v budově základní školy dne 22. 11.2018 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Voleb se zúčastnilo 13 oprávněných voličů za zákonné zástupce tj. 68% z celkového počtu 19 oprávněných voličů

Odevzdáno 13 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 12.

Pavlína Brožová                                        12 hlasů     100% zvolena

 

Členkou školské rady za zákonné zástupce žáků při Základní škole a Mateřské škole Tuchořice, 439 69 Tuchořice 167 byla zvolena:

Pavlína Brožová

 

Voleb se zúčastnilo 10 oprávněných voličů  za pedagogy  tj. 100% z celkového počtu 10 oprávněných voličů.

Odevzdáno  10 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 10.

Mgr. Jana   Bělohoubková                                 10 hlasů      100% zvolena

 

Členkou  školské rady za pedagogy při Základní  škole a Mateřské škole Tuchořice,  439 69 Tuchořice  byla  zvolena:

Mgr. Jana Bělohoubková

 

 

 

Veškerá dokumentace k volbám je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

 

  

----------------------------------------------------------- 

Přijatí žáci do 1. ročníku

 

Pověřenec

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O.

K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů

NA ROUDNÉ 443/18

301 00 PLZEŇ

TELEFON: 721 477 268 Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, 439 69 Tuchořice 167, příspěvková organizace:

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, 439 69 Tuchořice 167, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019, který obsahuje:

 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

 

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

 

registrační číslo

oznámení
o přijetí

012018/ZŠ

přijat

022018/ZŠ

přijat

032018/ZŠ

přijata

042018/ZŠ

nepřijat

052018/ZŠ

přijat

062018/ZŠ

přijat 

Zveřejněno dne: 9. 4. 2018

 

Mgr. Ivana Zilcherová

ředitelka školy

tisk