Základní škola

Vážení rodiče, 

dne 25. 5. 2020 se otevírá základní škola. Podmínkou je především zdravotní stav žáka - bez příznaků infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

Po cestě do školy a ze školy se na děti a jejich doprovod vztahují  obecná pravidla chování stanovaná krizovým opatřením: Zakrytí úst a nosu rouškou nebo šálou, dodržováním odstupů 2 m, minimalizovat shromažďování osob před školou. Před vstupem do ZŠ je žák povinen použít připravenou desinfekci, pracovníkem školy bude změřena teplota před budovou ZŠ, do ZŠ vstupuje pouze žák bez doprovodu  rodičů.  Rodičům je do budovy školy  v době mimořádných opatření vstup zakázán.

V prostorách  třídy žáci nebudou mít povinnost  nosit roušku. Roušku si žák nasadí při odchodu ze školy nebo při setkání s jinou školní skupinou. Pracovníci školy budou provoz skupin organizovat tak, aby k setkávání skupin docházelo minimálně.  Žáci mají za povinnost mít 2 vyprané roušky v podepsaném igelitovém sáčku. (Jedna je na cestu do školy a zpět. Druhá jako rezerva pro případ náhlého onemocnění během pobytu ve škole.  Pro činnosti budou využívány prostory určené pro jednu skupinu. Žáci budou využívat i venkovní prostory.

Provoz v základní škole

7, 15  - 15,00 hodin

V době od 15,00 - 16,00 bude ZŠ každý den desinfikována (kliky, všechny prostory, včetně všech povrchů ve třídách  v šatná, apod.).

Stravování pro děti je zajištěno dle skupin. Harmonogram doby obědů jednotlivých skupin budou rodiče mít k dispozivi v notýskách žáků.

Rodiče  žáků před vstupem zahájením provozu školy podepíší čestné prohlášení, které si lze vyzvednout v ZŠ u ředitelky školy nebo si je stáhnout z našich stránek.

Inspekční zprávy

Řády školy

Ke stažení

Výroční zprávy

tisk