Celé Česko čte dětem

  • Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si  společnost uvědomila jak ohromný význam má pravidelné čtení proemocionální vývoj dítěte a pro formování návyku číst si v dospělosti. 
  • vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité ředčítání učí dítě jazyku a myšlení, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho ebevědomí.
  • Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou
  • Pravidelné předčítání v přítelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsobjak semůže čtení stát pro dítě stejně přitažlivýcm či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti
  • Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvace minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
tisk