Šablony pro Základní a Mateřskou školu Tuchořice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004279

Název projektu: Šablony pro Základní a Mateřskou školu Tuchořice

Příjemce podpory (název): Šablony pro Základní a Mateřskou školu Tuchořice (IČ 72742853)

 

 


Šablony II pro Základní školu a Mateřskou školu Tuchořice

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

 

 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Chůva – personální podpora MŠ

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ

  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin

  • Projektový den mimo školu (pro ZŠ)

  • Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 32 hodin

  • Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub

     

Celkové způsobilé výdaje:                         841 781,00 Kč

Z Evropského sociálního fondu:              715 513,84 Kč

Národní veřejné zdroje:                             126 267,16 Kč

 

Příjemce dotace:                           Základní škola a Mateřská škola Tuchořice

Sídlo:                                               Tuchořice čp. 167, 439 69 Tuchořice

Registrační číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012060


 

 

tisk