Školská rada

Paní Vladislava Děrková

Telefon: 724 983 503

e-mail: vladislava.derkova@seznam.cz

 

Paní Pavlína Brožová

Telefon: 604 513 060

e-mail: brozova.zatec@seznam.cz

 

Andrea Karlovská

Telefon: 725 742 135

e-mail: a.karlovska@centrum.cz

 

Výsledky voleb zákonných zástupců a pedagogů


Volby proběhly v budově základní školy dne 22. 11.2018 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Voleb se zúčastnilo 13 oprávněných voličů za zákonné zástupce tj. 68% z celkového počtu 19 oprávněných voličů

Odevzdáno 13 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 12,

Pavlína Brožová                                        12 hlasů     100% zvolena

 

Členkou školské rady za zákonné zástupce žáků při Základní škole a Mateřské škole Tuchořice, 439 69 Tuchořice 167 byla zvolena:

Pavlína Brožová


 

Doplňující volby proběhly v budově školy, dne 3. 9. 2019 v době od 16:00 - 17:00 hod.

Voleb se zúčastnilo 11 oprávněných voličů za pedagogy tj. 100% z celkového počtu 12 oprávněných voličů.


Členkou  školské rady za pedagogy při Základní  škole a Mateřské škole Tuchořice,  439 69 Tuchořice  byla  zvolena:

Andrea Karlovská

 

 

Veškerá dokumentace k volbám je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

tisk