SRPŠ

Základní informace o Sdružení rodičů školy a přátel školy při ZŠ a MŠ Tuchořice

Při Základní škole a Mateřské škole pracuje občanské sdružení, Sdružení rodičů školy a přátel školy (SRPŠ). Je u Ministerstva vnitra registrováno od 24. února 1993.

Cílem činnosti sdružení je:

1. Organizování kulturních akcí, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče (mikulášská nebo vánoční besídka, maškarní ples, drakiáda, halloween ).

2. Spolupráce s MŠ a ZŠ Tuchořice při zajišťování školních akcí.

3. Spolupráce s vedením školy, předkládání podnětů ke koncepci školy.

4. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).

5. Pomoc při zajišťování provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ a MŠ, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možností SRPŠ.

Zásady hospodaření:

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými formou:

  • členských příspěvků řádných členů SRPŠ
  • dobrovolných darů členů SRPŠ Tuchořice
  • darů sponzorů
  • dotací obce
  • příjmů z vlastní činnosti
  • dotací a grantů podaných SRPŠ 

2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně SRPŠ

3. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a pokladník společně na základě jednání předsednictva

Stanovy SRPŠ v plném znění jsou k dispozici u předsedy SRPŠ Tuchořice.

 

 Od 1.9.2016 na základě odchodu žáků na druhý stupeň, došlo ke změně členů SRPŠ:

Předsedkyně: Radka Lysuková, tel: 723253922, email: radkahalgasova@seznam.cz

Pokladník: Věra Koukalová, tel. 605508265, email: koukalici@seznam.cz

Členové za 1. třídu ZŠ, za 2. třídu ZŠ a za MŠ: Lucie Rendlová, Jitka Richterová a Petra Špičková

 

 

 Školní rok 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 byl navržen a rodiči schválen členský příspěvek SRPŠ ve výši 200,- Kč na každého žáka MŠ a ZŠ Tuchořice.

 

Příspěvek je splatný do konce kalendářního roku, tj. 31.12.2017 u paní Štejnarové ve školní jídelně.

 

 

Děkuji, za SRPŠ Věra Koukalová

 

tisk