SRPŠ

Základní informace o Sdružení rodičů školy a přátel školy při ZŠ a MŠ Tuchořice


Při Základní škole a Mateřské škole pracuje občanské sdružení, Sdružení rodičů školy a přátel školy (SRPŠ). Je u Ministerstva vnitra registrováno od 24. února 1993.


Cílem činnosti sdružení je:

1. Organizování kulturních akcí, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče (mikulášská nebo vánoční besídka, maškarní ples, drakiáda, halloween ).

2. Spolupráce s MŠ a ZŠ Tuchořice při zajišťování školních akcí.

3. Spolupráce s vedením školy, předkládání podnětů ke koncepci školy.

4. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).

5. Pomoc při zajišťování provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ a MŠ, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možností SRPŠ.


Zásady hospodaření:

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými formou:

  • členských příspěvků řádných členů SRPŠ

  • dobrovolných darů členů SRPŠ Tuchořice

  • darů sponzorů

  • dotací obce

  • příjmů z vlastní činnosti

  • dotací a grantů podaných SRPŠ 

2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně SRPŠ

3. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a pokladník společně na základě jednání předsednictva

Stanovy SRPŠ v plném znění jsou k dispozici u předsedy SRPŠ Tuchořice.

Od 1.9.2018 došlo ke změně členů SRPŠ:

Předsedkyně: Jitka Richterová, tel: 604615277, email: jitus77@email.cz

Pokladník: Věra Koukalová, tel. 605508265, email: koukalici@seznam.cz

Členové za 1. třídu ZŠ, za 2. třídu ZŠ a za MŠ: Lucie Rendlová, Petra Špičková a Alena Stojanov.

 

 

 

 

 Školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 byl navržen a rodiči schválen členský příspěvek SRPŠ ve výši 200,- Kč na každého žáka MŠ a ZŠ Tuchořice.

 

Příspěvek je splatný do konce kalendářního roku, tj. 31.12.2018 u paní Štejnarové ve školní jídelně.

 

 

Děkuji, za SRPŠ Věra Koukalová

 

tisk