Režim dne

18.12.2017

Režim dne

6.30 – 8.00 Scházení dětí (volné hry dle výběru dětí, individuální činnost řízená učitelkou, spontánní hra)

8.15 – 8.45 Tělovýchovná chvilka (pohybové hry, tanečky, zdravotně preventivní pohybové aktivity, využití tělocvičny ZŠ)

                 - diferencováno dle věku dětí

8.45 – 9.15 Hygiena, svačina

 9.15 – 9.45 Komunikativní kruh, činnosti řízené učitelkou (výtvarné, využití keramické dílny ZŠ, dramatické, pracovní, jazykové, využití interaktivní tabule ZŠ)

                  - diferencováno dle věku dětí

9.45 – 10.00 Příprava na pobyt venku

10.00 - 11.30 Pobyt venku (hry v přírodě, pozorování změn v přírodě, vycházky do okolních lesů, na školním hřišti možnost spontánní hry)

                    - diferencováno dle věku dětí

11.30 - 12.00 Hygiena, oběd

12.00 – 13.00 Po – logopedická péče pro předškoláky (Jana Bělohoubková), Út – Aj pro předškoláky (Anna Pilařová), St – ZUŠ, ČT – pohybové hry (Lucie Brichtová), tance, Pá - ZUŠ

12.00 – 14.00 Odpolední odpočinek (četba pohádky před spaním), předškolní děti rozvoj anglického jazyka, výchov, rozvoj jazykových schopností, komunikace

14.00 – 14.30 Hygiena, svačina

14.30 – 16.00 Hry, zábavné činnosti, individuální činnosti


Uspořádání činností je uvolněné, závsí na zájmu dětí, na počasí, na náročnosti prováděné činnosti.

Děti přicházejí do mateřské školy do 8:00 hod., potom se budova uzamyká. Pozdější příchod lze po domluvě.

V poledne je školka otevřena od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Odpoledne se otevírá ve 14:30 hod.

tisk