Plán akcí - BŘEZEN školní rok 2018/2019

 

1. 3.   6. lekce plaveckého kurzu

4. 3.   13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

5. 3.   Masopust (průvod v 10:00)

6. 3.   Slavnostní odemykání zahrady

8. 3.   7. lekce plaveckého kurzu

9. 3.   17:00 Vystoupení k příležitosti oslav MDŽ (sál u Jožana)

11. 3  13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

15. 3.   8. lekce plaveckého kurzu

18. 3.   13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

21. 3.   8:00 Návštěva místní knihovny (prosíme, přiveďte děti včas, maximálně do 7:30)

22. 3.   9. lekce plaveckého kurzu

25. 3.   13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

29. 3.   10. lekce (poslední) plaveckého kurzu

 

Plán akcí - DUBEN školní rok 2018/2019

1. 4.   13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

2. 4.   Divadlo v MŠ

8. 4.   13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

9. 4.   14:00 – 17:00 Velikonoční dílna (v prostorách ZŠ)

15. 4. 13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku)

23. 4. Divadlo Bao Bao v ZŠ (týká se pouze dětí předškolního věku; vybíráme 50 Kč)

25. 4. Divadlo – zpívánky v MŠ

29. 4.   13:15 – 14:00 Barevná školička (týká se pouze dětí předškolního věku) – poslední!

29. 4. – 3. 5.  v rámci týdenního tématu „Žiji na planetě Zemi“ budeme sbírat odpadky po celé obci

v rámci tématu „Den Země“ navštívíme místní statek U Šůmů – termín bude upřesněn

tisk