Rozhodli jsme se ohodnotit práci předškoláků prostřednictvím vysvědčení. Vysvědčení děti dostaly za práci v anglickém jazyce, jehož výuka probíhá každé úterý. Děti se na hodinu angličtiny vždy velice těší a projevují patřičnou aktivitu. Dále se hodnotila práce s interaktivní tabulí, která probíhá každý čtvrtek. Při těchto hodinách se děti učí práci s interaktivní tabulí, využívají různé výukové aplikace a programy. Mezi pravidelné nadstandartní činnosti pro předškoláky také patří tanečky, při kterých předškoláci tancují s 1. a 2. třídou ze ZŠ. Děti si při těchto aktivitách zvykají na prostředí ZŠ a učí se v něm orientovat. Přechod z MŠ do ZŠ pro ně bude proto snadnější a příjemnější. 

tisk