Rozhodli jsme se navštívit místní obchod a poštu. Vše v rámci našeho tématu "Povolání a zaměstnání", kterému jsme se věnovali celý tento týden. Na poště jsme poslali dopis pro Vás rodiče. Dále jsme navštívili obchod, ve kterém si každý mohl vybrat drobnost v hodnotě 10 Kč. Věnovali jsem se také jiným povoláním. Například povolání lékař. Děti získaly bližší povědomí o lidském těle, o orgánech a jak fungují. Zkusili jsme si operaci. Od jedné z maminek jsme dostali potřřebné lékařské matriály a zkusili jsme si projektové učení. Děti tyto zážitky velice baví.

tisk