Aktivita

Mezi naše aktivity, patří venčení pejsků a návštěva areálu v Domově bez zámků. Chodíme jednou měsíčně ve čtvrtek.

Od letošního roku začneme navštěvovat i obecní knihovnu. Seznámíme se zde s možnostmi, které knihovna nabízí 

a také si již můžeme začít půjčovat knihy, zažívat s četbou zajímavé chvíle. Protože kniha, nás může provázet celý život.

 

Tento týden jsme začali pracovat na svícínkách a lampičkách pro akci Halloween.

 

 

tisk