Aktivita

Mezi naše aktivity, patří venčení pejsků a návštěva areálu v Domově bez zámků. Chodíme jednou měsíčně ve čtvrtek.

Od letošního roku začneme navštěvovat i obecní knihovnu. Seznámíme se zde s možnostmi, které knihovna nabízí 

a také si již můžeme začít půjčovat knihy, zažívat s četbou zajímavé chvíle. Protože kniha, nás může provázet celý život.

Chodíme na procházky do přírody, pozorujeme zimní krajinu a zvířátka v ní ukrytá. V okolí školy máme nově ptačí budku,

pozorujeme její návštěvníky a již jsme viděli i třeba datla.

 

 

 

 

 

tisk