Plány

Plán činnosti ve školní družině

 

Do školní družiny bylo ve školním roce 2018-2019, přihlášeno celkem 21 žáků. Program výchovně vzdělávacích činností vychází z celoročního plánu, který je rozdělen do čtyř ročních období.

Organizace školní družiny – provoz školní družiny od 3. 9. 2018,

ranní družina od 6:30 - 7:40, odpolední družina od 11:30 – 16:00. 

Sbíráme víčka, hliník a papír.Následující měsíce:

 

 

Březen

Pobyt na čerstvém vzduchu, přírodovědné, tělovýchovné a branné vycházky.

Jaro se probouzí – zvířátka a jejich mláďátka.

Výzdoba školní družiny s jarní tématikou.

Hry s jarní tématikou – pranostiky, hádanky, doplňovačky apod.

Zdravý životní styl – tvoříme jídelníček, zdraví, otužování, hygiena, sportování apod.

7.3.  Návštěva místního obchodu

14.3. II. kolo v soutěži Dobble

28.3. Spolupráce s Domovem bez zámků, i zde již jaro dorazilo.

 

Duben

Pobyt na čerstvém vzduchu – multifunkční hřiště, hřiště TJ Sokol Tuchořice.

Přírodovědné vycházky.

Tradice Velikonoc – vznik a význam, zvyky, velikonoční tvoření a velikonoční dílny.

Filipojakubská noc- pálení ohňů a čarodějnic.

Výtvarná dílna – kresba čarodějnic.

Den Země – prospěšná činnost na hřišti TJ Sokol Tuchořice – sběr větví a odpadu – význam třídění opadu – ochran přírody

Poučení o BOZ a BESIP před velikočními prázdninami.

Návštěva obecní knihovny, vrácení knih a možnost zapůjčení nových knih.

Spolupráce s Domovem bez zámků.

 

Květen

Pohybové hry na multifunkčním hřišti – seznámení s pravidly vybíjené.

Výtvarná dílna – přáníčka a dárky kde dni matek.

Hra s barvami, malba s jarní a letní tématikou.

1. 5. 2018 - Svátek práce – vysvětlení významu svátku.

8. 5. 2018 – Den vítězství – vysvětlení významu svátku.

Soutěživé hry a areálu školy.

Spolupráce s Domovem bez zámků, návštěva zvířátek.

Návštěva obecní knihovny, dnes program připravila Městská knihovna v Lounech.

 

Červen

1. 6. 2018 – Den dětí – branná hra- hledání pokladu.

Turnaj ve vybíjené v Liběšicích.

Školní akademie  - rozloučení s žáky 5. ročníku.

Pohybové hry ve volné přírodě a na multifunkčním hřišti.

Poučení školáků o bezpečném chování v přírodě během prázdnin.

Slavnostní vyhodnocení sběru papíru, plastových víček a hliníku.

Spolupráce s Domovem bez zámků, poslední návštěva zvířátek.

Návštěva obecní knihovny, poslední návštěva, poděkování a rozloučení.

Škola v přírodě, Krušné hory.

 

Podle potřeby (např. při špatném počasí) se bude výchovně – vzdělávací program ŠD měnit.


 

tisk