Plány

Plán činnosti ve školní družině

 

Do školní družiny bylo ve školním roce 2019-2020, přihlášeno celkem 28 žáků. Program výchovně vzdělávacích činností vychází z celoročního plánu, který je rozdělen do čtyř ročních období.

Organizace školní družiny – provoz školní družiny od 2. 9. 2019,

ranní družina od 6:30 - 7:40, odpolední družina od 11:30 – 16:00. 

Sbíráme víčka, hliník a papír.Následující měsíce:

 

 

 

 

Listopad

 

Rozvoj slovní zásoby formou četby, her, hádanek, doplňovaček apod.

Zvyky a tradice – Dušičky, svatý Martin – co o nich víme?

Turnaj ve společenských hrách (např. Dubble, Dáma apod.)

 

Finanční gramotnost – návštěva místního obchodu - 7.11.

Návštěva dětských divadelních představení v Městském divadle Žatec - 13.11., jedná se o Vodnickou pohádku.

Návštěva obecní knihovny, vrácení knih a možnost zapůjčení nových knih - 28.11.

Spolupráce s Domovem bez zámků - 20.11.

 

Prosinec

Zpívání a poslech koled a vánočních písní, básničky pro Mikuláše a Ježíška.

Období Adventu – zvyky a tradice.

Tvoření vánočních výrobků, účast na vánoční dílně, na vánočním koncertě.

Zdobení vánočního stromečku, výzdoba družiny, vlastní vánoční dekorace, neseme si domů kousek Vánoc. Účast na vánoční dílně.

Finanční gramotnost – žáci budou navštěvovat místní obchod, pozorování občanů co a proč nakupují, vyzkoušení vlastního nákupu, povědomí o ceně potravin a dalších výrobků.

Spolupráce s Domovem bez zámků, nezapomeneme na zvířátka s vánoční nadílkou.

Návštěva obecní knihovny, vrácení knih a možnost zapůjčení nových knih, vánoční posezení.

Procházky zasněženou přírodou, koulování a hraní na sněhu, nezapomínáme na zvířátka v zimě.

 

 

Leden

Paní Zima kraluje - básničky, říkanky, písničky.

Výtvarné dílny - kresba a malby se zimní tématikou.

Zimní sporty, jak se správně oblékat a chovat.

Finanční gramotnost – žáci budou navštěvovat místní obchod, pozorování občanů co a proč nakupují, vyzkoušení vlastního nákupu, povědomí o ceně potravin a dalších výrobků.

Procházky zasněženou přírodou, koulování a hraní na sněhu, nezapomínáme na zvířátka v zimě.

 

Únor

Poučení o BOZ a BESIP před jarními prázdninami.

Masopust jeho význam a tradice.

Výroba karnevalových masek – maškarní karneval v družině.

Zdravý životní styl – tvoříme jídelníček, zdraví, otužování, hygiena, sportování apod.

První pomoc – pravidlo 5 T, tísňová volání – význam.

Výroba přáníček na svátek svatého Valentýna.

Návštěva dětských divadelních představení v Městském divadle Žatec.

Návštěva obecní knihovny, vrácení knih a možnost zapůjčení nových knih.

Spolupráce s Domovem bez zámků.

 

Březen

Pobyt na čerstvém vzduchu, přírodovědné, tělovýchovné a branné vycházky.

Jaro se probouzí – zvířátka a jejich mláďátka. Návštěva statku U Šůmů.

Tvoření dárků k MDŽ – výtvarná dílna.

Výzdoba školní družina s jarní tématikou.

Hry s jarní tématikou – pranostiky, hádanky, doplňovačky apod.

Návštěva obecní knihovny, přednáška, téma bude upřesněno.

Spolupráce s Domovem bez zámků, i zde již jaro dorazilo.

Finanční gramotnost, návštěva místního obchodu.

 

 

Duben

Pobyt na čerstvém vzduchu – multifunkční hřiště, hřiště TJ Sokol Tuchořice.

Přírodovědné vycházky.

Tradice Velikonoc – vznik a význam, zvyky, velikonoční tvoření a velikonoční dílny.

Filipojakubská noc - pálení ohňů a čarodějnic.

Výtvarná dílna – kresba čarodějnic.

Den Země – prospěšná činnost na hřišti TJ Sokol Tuchořice – sběr větví a odpadu – význam třídění opadu – ochran přírody.

Poučení o BOZ a BESIP před velikonočními prázdninami.

Návštěva obecní knihovny, vrácení knih a možnost zapůjčení nových knih.

Spolupráce s Domovem bez zámků.

 

Květen

Pohybové hry na multifunkčním hřišti – seznámení s pravidly vybíjené.

Výtvarná dílna – přáníčka a dárky kde dni matek.

Hra s barvami, malba s jarní a letní tématikou.

Svátek práce – vysvětlení významu svátku.

Den vítězství – vysvětlení významu svátku.

Soutěživé hry a areálu školy.

Spolupráce s Domovem bez zámků, návštěva zvířátek.

Návštěva obecní knihovny.

Finanční gramotnost – žáci navštíví místní obchod.

Škola v přírodě, Krušné hory.

 

 

 

Červen

1. 6. 2020 – Den dětí – program bude upřesněn.

Školní akademie - rozloučení s žáky 5. ročníku.

Pohybové hry ve volné přírodě a na multifunkčním hřišti.

Poučení školáků o bezpečném chování v přírodě během prázdnin.

Slavnostní vyhodnocení sběru papíru, plastových víček a hliníku.

Spolupráce s Domovem bez zámků, poslední návštěva zvířátek.

Návštěva obecní knihovny, poslední návštěva, poděkování a rozloučení.

 

 

Podle potřeby (např. při špatném počasí) se bude výchovně – vzdělávací program ŠD měnit.

 

 

 

 

 

 


 

tisk