Plány

Plán činnosti ve školní družině

 

Do školní družiny bylo ve školním roce 2019-2020, přihlášeno celkem 29 žáků. Program výchovně vzdělávacích činností vychází z celoročního plánu, který je rozdělen do čtyř ročních období.

Organizace školní družiny – provoz školní družiny od 2. 9. 2019,

ranní družina od 6:30 - 7:40, odpolední družina od 11:30 – 16:00. 

V čase od 13,30 do 15 hodin se školní družina pohybuje venku, v tento čas si prosím děti navyzvedávejte.

Sbíráme víčka, hliník a papír.Následující měsíce:

 

Březen

Pobyt na čerstvém vzduchu, přírodovědné, tělovýchovné a branné vycházky.

Jaro se probouzí – zvířátka a jejich mláďátka. Návštěva statku U Šůmů.

Tvoření dárků k MDŽ – výtvarná dílna.

Výzdoba školní družina s jarní tématikou.

Hry s jarní tématikou – pranostiky, hádanky, doplňovačky apod.

Návštěva obecní knihovny, přednáška, téma bude upřesněno.

Spolupráce s Domovem bez zámků, i zde již jaro dorazilo.

Finanční gramotnost, návštěva místního obchodu.

 

 

Duben

Pobyt na čerstvém vzduchu – multifunkční hřiště, hřiště TJ Sokol Tuchořice.

Přírodovědné vycházky.

Tradice Velikonoc – vznik a význam, zvyky, velikonoční tvoření a velikonoční dílny.

Filipojakubská noc - pálení ohňů a čarodějnic.

Výtvarná dílna – kresba čarodějnic.

Den Země – prospěšná činnost na hřišti TJ Sokol Tuchořice – sběr větví a odpadu – význam třídění opadu – ochran přírody.

Poučení o BOZ a BESIP před velikonočními prázdninami.

Návštěva obecní knihovny, vrácení knih a možnost zapůjčení nových knih.

Spolupráce s Domovem bez zámků.

 

Květen

Pohybové hry na multifunkčním hřišti – seznámení s pravidly vybíjené.

Výtvarná dílna – přáníčka a dárky kde dni matek.

Hra s barvami, malba s jarní a letní tématikou.

Svátek práce – vysvětlení významu svátku.

Den vítězství – vysvětlení významu svátku.

Soutěživé hry a areálu školy.

Spolupráce s Domovem bez zámků, návštěva zvířátek.

Návštěva obecní knihovny.

Finanční gramotnost – žáci navštíví místní obchod.

Škola v přírodě, Krušné hory.

 

 

 

Červen

1. 6. 2020 – Den dětí – program bude upřesněn.

Školní akademie - rozloučení s žáky 5. ročníku.

Pohybové hry ve volné přírodě a na multifunkčním hřišti.

Poučení školáků o bezpečném chování v přírodě během prázdnin.

Slavnostní vyhodnocení sběru papíru, plastových víček a hliníku.

Spolupráce s Domovem bez zámků, poslední návštěva zvířátek.

Návštěva obecní knihovny, poslední návštěva, poděkování a rozloučení.

 

 

Podle potřeby (např. při špatném počasí) se bude výchovně – vzdělávací program ŠD měnit.

 

 

 

 

 

 


 

tisk