Stanovené úplaty

Ceny stravného platné od 1.9.2017

Kategorie                                             Složení ceny                                                    

Děti 3-6 let MŠ                               14,- Kč oběd a pitný režim

                                                     7,- Kč přesnídávka 

                                                     6,- Kč svačina               celkem 27,- Kč

Děti 7 let MŠ                                  19,- Kč oběd a pitný režim

                                                     7,- Kč přesnídávka 

                                                     7,- Kč svačina               celkem 33,- Kč

Děti 7-10 let ZŠ                              19,- Kč oběd včetně pitného režimu

Děti 11-14 let ZŠ                             21,- Kč oběd včetně pitného režimu

Zaměstnanci ZŠ a MŠ                       27,- Kč oběd

Ostatní dospělí strávníci                   52,- Kč oběd

 

Limit spotřeby potravin: 27,- Kč na dospělou porci

Pozn.: vlatsní zaměstnanci ZŠ a MŠ platí dle vyhlášky o školním stravování hodnotu potravin, neplatí režijní náklady.

 

Způsob plateb:

Děti                                          dle sazby, hotově do pokladny, bankou

Zaměstnanci ZŠ a MŠ                     22,- Kč hotově do pokladny, bankou

                                                  5,- Kč příspěvek z FKSP

Zaměstnanci OÚ                           27,- Kč hotově do pokladny, bankou

                                                25,- Kč fakturou, režijní náklady

Ostatní dospělí strávníci                27,- Kč hotově do pokladny, bankou (potraviny)

                                                25,- Kč hotově do pokladny, bankou (režie)

Výše poplatků MŠ:

neomezená celodenní docházka                                 200,- Kč

Dítě, které nedocházelo ani jedenden v měsíci             130,- Kč

dítě, které se vzdělává v posledním ročníků, nejvýše však 12 měsíců, poplatek neplatí

 

Platí se vždy na následucíc měsíc dopředu v kanceláři vedoucí školní jídelny v hotovosti od 6:45 - 10:15 hod.,kdy je přítomna hospodářka. Po dohodě a přidělení variabilního symbolu je možné platit pravidelnými zálohami na bankovní účet

 

Tuchořice 1.9.2017

tisk