V pondělí 25. a ve středu 27. listipadu náši školu navštívila jedna z maminek. Toto setkání proběhlo za účelem "čtení dětem". Všichni zúčastnění byli velice spokojeni. Celý program byl zaměřem na sbližování se, v rámci kolektivu školy a přátelských vztahů s rodiči dětí a žáků. Cílem programu bylo zdokonalování se v porozumění textu a práci s ním. Tímto velice děkujeme ochotné mamince, která s námi strávila část dopoledne, velice příjemnou a svým způsobem také relaxační formou. Děkujeme!

 

 

19. listopadu proběhla beseda s vozíčkářem. Konkrétně tedy v vozíčkářkou paní Jaruškou. Jelikož jsme malá škola a naši žáci mají velké sociální cítění, bylo na místě uspořádat tuto besedu. Při příjemném posezení se žáci mohli dozvědět jaký je život na vozíčku, co všechno se musí člověk naučit, co musí změnit, co všechno takový život obnáší, ale také maličkosti, které si zdravý člověk ani neuvědomuje. O tom všem nám vyprávěla paní vozíčkárka Jaruška a její průvodce. Děkujeme!

tisk