Přeji vám hodně štestí při plnění úkolů a těším se na vás. Pokud máte nějaký dotaz neváhejte mě kontaktovat (tel.: 725 966 730).

 

POUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA: 

https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=onlinenns

https://www.vcelka.cz/?fbclid=IwAR2M4nnOlQja5oS-K3lrzOTSASYxBDz5Hw8eoEDmt94N-qCyrGsFeTVFc8I

https://www.umimeto.org/?fbclid=IwAR1QWtcTTajPDfoG9K8N2y_XvIVfxjZ0bpElxFBzY7KvGitul2LGD-caN3Y

https://www.matika.in/cs/?fbclid=IwAR2W2mPDLQ6J7iMMhzQjnqj035_Oz_cEMSVA_rh0x5lypZwta9E3iUR-4N0

https://www.gramar.in/cs/?fbclid=IwAR2M4nnOlQja5oS-K3lrzOTSASYxBDz5Hw8eoEDmt94N-qCyrGsFeTVFc8I

https://www.skolasnadhledem.cz/?fbclid=IwAR0Xhb1lnfFqUifhPM58Bs5pvY-PDim0VS8lwYd_DD7ARVdof88CyZkpBD4

https://skolakov.eu/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.rysava.websnadno.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 

http://ucebnice.online/ 

http://www.didakta.cz/ 

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu Vám budou zaslány v SMS

Milé děti, rodiče a prarodiče, moc si vážím Vaší domácí práce. Děkuji všem za spolupráci.  Pro nás pro všechny je těžké s Vámi nebýt v kontaktu. Vím, že potřebujete zpětnou vazbu. V této situtaci jsme se rozhodli s Vámi zůstat v kontaktu prostřednictvím aplikace WhatsApp. Děkujeme Vám za Vaši důvěru. Mgr. Ivana Zilcherová

Ovečky, které vyráběla Lucinka s Jiříčkem. Děkujeme, že nám Vaše výtvory posíláte. Děláte nám radost!

Pondělí 25. 5. 2020

Souhrnné opakování učiva z matematiky, českého jazyka a prvouky.

Minulý týden - pro připomenutí: 

Pondělí 18. 5. 2020

Český jazyk  -  Slabikář str. 102, dnes budeme procvičovat slova s di ti ni dí tí ní v článku "Já jsem malý koledníček" a "Panímámo zlatičká". Dávejte si na délku samohlásek!

Psaní -  str. 23, psaní ch, Ch, každé slovo napiš 2x

Matematika  -  str. C 11, dokonči zby

Úterý 19. 5. 2020

Český jazyk - Slabikář str. 102, článek "Velikonoční pomlázka" a čtení slov napsaných psacím písmem. 

Psaní - Po přečtení slov slova opiš do sešitu.

Matematika - Matýskova matematika str. C 12, cvičení 1 - rozlož čísla tak, aby červený rámeček byl vždy 10. Cvičení 2 - červený a žlutý sloupeček vypočítek ústně, zelený sloupeček opiš na tabulku a vypočítej, výsledek mi pošli na WhatsApp. U cvičení 3 doplň obrazce osově souměrné. Opatrně, ať se nespleteš! Ve cvičení 4 a 5 vybarvi červeně políčka a vybarvi obrazce osově souměrné.

Středa 20. 5. 2020

Český jazyk - Slabikář, str. 103, dočíst článek "Velikonoční pomlázka". Podtrhnout červeně všechna jména. Co se píše na konci věty? Co píšeme na začátku věty?

Psaní -   str. 24, napiš 5 řádků, opravdu jen 5! Písmena celý řádek, slovo vždy 2x. Nezapomeň, že za slovem Hoď je!

Matematika - Matýskova matematika, str. C13, podívej se, kolik stojí kytičky. Poznáš, jak se jmenují? Pokud víš, můžeš mi jejich názvy nahrát jako vzkaz na WhatsApp. Cvičení 1, slovní úlohu si pořádně přečti, zjisti, co máš vypočítat. Napiš příklad a vypočítej. Vybarvi korunky u peněženky i v obou pytlíkách žlutou nebo oranžovou barvou, aby to bylo vidět. Slovní úlohu, cvičení 2 si pořádně přečti. Zjisti, zda budeš sčítat nebo odčítat. Napiš příklad, pokud odčítáš nezapomeň škrtat korunky z druhého řádku od konce! Odčítej v obou pytlících. Ve cvičení 3, doplň, zda je text pravdivý nebo ne. Napiš odpověď (ano x ne) psacím písmem.

Těším se na Vaše odpovědi. Jste šikulky!!!

Čtvrtek 21. 5. 2020

Český jazyk - Slabikář, str. 103, dočíst zbytek stránky, můžete si písničky i zazpívat. 

Psaní - ze slabikáře, ze strany 103 opiš větu napsanou psacím písmen od sešitu. Spočítej, kolik má věta slov a napiš k větě číslo.

Matematika - Matýskova matematika, str. C14, ve cvičení 1 spoj čísla od 0 do 20 tužkou, pěkně podle pravítka. Ve cvičení 2, vybarvi geometrické tvary dle pokynů. Do cvičení 3 doplň kolik je hodin.

Chválím vaší domácí práci. Děláte mi velkou radost! Děkuji rodičům za skvělou spolupráci.


Pátek 22. 5. 2020 

Český jazyk - Slabikář str. 66, přečíst sloupečky z di-dí, ti-tí, ni-ní (3 sloupečky) V sobotu 23. 5. přečíst 4 sloupeček, v neděli číst ze strany 68, sloupeček s ď.

 Psaní  - dopsat stranu 24 (4 řádky). Každé slovo 2x, ň celý řádek.

Matematika - opakovat příklady z paměti:

18 - 8           17 - 5         15 - 4         13 - 1       14 - 2   

11 +2          14 + 2         15 + 5        2 + 10      14 + 0

Matýskova matematika D 1, cvičení 1, spočítej, kolik je na obrázků kuželů, správné číslo dej do kroužku. Cvičení 2 udělej jako SP, zakroužkuj správný počet geometrických těles.

Milé děti, snad se už v pondělí setkáme. Moc se na Vás těším. Do školy si vezměte aktovku, všechny učebnice, sešity a psaní, vybavený penál, svačinku, dostatek pití am přezůvky. Do konce školního roku už nebudete dostávat žádné úkoly, všechno si uděláme ve škole. Děkuji všem rodičům za spolupráci. Přeji hezký víkend!

Nezapomeňte si vzít do školy 2 čisté roušky! Škola je otevřená od 7.00 do 15.00 hodin! Obědy jsou zajištěny. 

 

tisk