3. ROČNÍK 

Milé děti, rodiče a prarodiče, moc si vážíme Vaší domácí práce. Děkujeme všem za spolupráci.  Pro nás pro všechny je těžké s Vámi nebýt v kontaktu. Vím, že potřebujete zpětnou vazbu. V této situtaci jsme se rozhodli s Vámi zůstat v kontaktu prostřednictvím aplikace WhatsApp. Děkujeme Vám za Vaši důvěru. Mgr. Ivana Zilcherová

 
Pokud čemukoliv nebudeš rozumět, zavolej mi/napiš na WhatsApp nebo na telefonní číslo, ze kterého jsem psala rodičům nebo na email annpilarova96@gmail.com :-)

 

26. května 2020 úterý

ČJ

-procvičuj si vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P

- natoč, jak říkáš vyjmenovaná slova po P

napiš větu se slovy:

- slepýš

- slepíš

- pykat

- pikat

napiš souvětí se slovy:

- opylovat

- opilovat

- pyl

- pil

všechny věty a souvětí napiš do sešitu Š

M

- PS str. 10/cv. 1, 2, 3

- PS str. 11/cv. 1, 2, 3

ČJ - ČTENÍ

- přečti další kapitolu své vybrané knížky, nahraj mi hlasovou zprávu, očem jsi četl

- písanka str. 22 

PRV

AJ

PIŠ DO SEŠITU SCHOOL

Přelož věty do AJ:

- Já mám tři jablka.

- Ty máš dvě tužky.

- Máš červenou aktovku?

- On má hnědé vlasy.

Přelož do ČJ:

- I have got two little dogs.

- Have you got big pencil case?

- She has got blue and yellow fish.

- Have you got little cat?


25. května 2020 pondělí

M

- PS str. 9 - vypracuj

ČJ

- na email vám přijdou obrázky, které si vytiskněte a vložte do desek s vyjmenovanými slovy

- uč, se vyjmenovaná a příbuzná slova po P

AJ

- PS str. 30 - vypracuj

PRV

projdi si toto cvičení

- nakresli si lidskou postavu a popiš její části těla


22. 5. 2020 pátek

ČJ – SLOH

-     Napiš do sešitu na sloh na co se těšíš a netěšíš do školy

-     Na koho z kamarádů se nejvíce

-     A k tomu udělej i ilustraci vystihující tvůj sloh

-     Následně mi to vyfoť a pošli na WhatsApp

TV

-     Zahraj si nějakou hru s míčem s kýmkoliv

-     Při hře se nech natočit nebo vyfotit a pošli mi to na WhatsApp

 

21. 5. 2020 čtvrtek

ČJ

-     Procvičování určování čísla a rodu u podstatných jmen

-     Otevři a vypracuj pouze DRUHÉ cvičení

-     https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

-     Po vypracování vyfoť své výsledky a pošli je na WhatsApp

M – GEOMETRIE

-     PS str. 8/cv. 3 – osová souměrnost

-     Po dokončení mi cvičení vyfoť a pošli na WhatsApp

ČJ – ČTENÍ

-     Písanka str. 21 – přepiš první cvičení (básničku), následně mi ho vyfoť a pošli

-      Přečti si nějaký komiks (můžeš najít i nějaký na internetu) 

AJ

-     PS str.29/ cv. 3 – procvičování slovíček – rodina

-     Po vypracování mi cvičení vyfoť a pošli na WhatsApp


7. 5. 2020 čtvrtek

ČJ

- znovu budeme opakovat pádové otázky

- NEZAPOMĚŇ!!! Vždy u skloňování musíme napsat číslo pádu a k číslu napsat p. (1.p., 2.p., 3.p.,...)

DEJ SI POZOR NA TYTO PŘEDLOŽK 

2. p. BEZ

3.p. K/KE

4.p. VÍDÍM

6.p. O

7. S

- tvým úkolem bude vyskloňovat podstatné jméno PETR a KVĚTINA

- po vypracování mi pošli fotku, jak jsi skloňoval/a

M - GEOMETRIE

- procvičuj názvy geom. útvarů a těles, následně mi pošli fotku konce cvičení

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nazvy-utvaru-1-uroven/877

ČJ - ČTENÍ

- přečti si další kapitolu své vybrané knížky, následně mi do hlasové zprávy nahraj, o čem ji četl/a

AJ

- Přepiš tyto věty anglicky a k nim nakresli, co věty zmanenají. (můžeš použít smajlíky)

1. I am happy.

2. I am sad.

3. I am angry.

4. I am hungry.

5. I am thirsty.

- po dokončení mi pošli fotku, jak jsi cvičení vypracoval/a

 

6. 5. 2020 středa

ČJ

- doplň i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, konec cvičení mi vyfoť a pošli na WhatsApp

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/5489

M

- doplň číselné řady, konec cvičení mi vyfoť a pošli na WhatsApp

https://www.umimematiku.cz/pocitani-rady-scitani-odcitani-1-uroven/1068

AJ

- nakresli mapu ZOO, do mapy  vkresli zvířata a anglicky napiš jejich názvy 

do ZOO vkresli a popiš alespoň 7 zvířat

- následně mi svou ZOO vyfoť a pošli na WhatsApp 

ČJ - sloh

- vzpomeň si na pohádku O červené Karkulce, tvým úkolem bude vymyslet originální - srandovní verzi MODERNÍ KARKULKY 

- slohovou práci napiš do sešitu na sloh, následně ji pošli na WhatsApp, také se můžeš podělit se svými spolužáky ve skupině na WhatsApp


5. 5. 2020 úterý

ČJ

vypracované cvičení mi vyfoť a pošli na WhatsApp

- do sešitu Š skloňuj podstatné jméno PEJSEK podle předepsaného vzoru:

1. p. kočka

2. p. bez kočky

3. p. ke kočce

4. p. vidím kočku

5. p. Kočko!

6.p. o kočce

7. p. s kočkou

M

- procvičuj čísla do 1 000, následně mi vyfoť a pošli konec cvičení

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-cisla-slovne-1-uroven/8240

ČJ - čtení

- přečti si další kapitolu ve své vybrané knížce

- písanka str. 17 - vypracuj celou


4. 5. 2020 pondělí

M

PS str. 6/cv. 1

- cvičení vypočítej a následně mi ho vyfoť a pošli na WhatsApp

ČJ

- doplň i/y po M a na konci cvičení mi vyfoť své výsledky a pošli na WhatsApp

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

AJ

PS str. 27/ cv. 7 - projdi bludištěm a najdi robota 

- používej pouze slova, přes která budeš procházet v bludišti

- vásledného robota vybarvi a do rámečku napravo napiš číslo spráného robota

následně mi cvičení vyfoť a pošli na WhatsApp


30. 4. 2020 čtvrtek 

ČJ

stále si procvičuj pádové otázky říkat zpaměti, nahraj mi hlasovou zprávu, jak říkáš pádové otázky 

M - GEOMETRIE

- na toto zvičení se velmi soustřeď a kostky si pečlivě přepočítej, po naplnění horní lišty mi vyfoť konec cvičení a napiš, jak jsi byl/a úspěšný/á

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-kostky-plany-1-uroven/7117

ČJ - čtení

 - přečti další kapitolu rozečtené knížky, stačí, když mi nahraješ hlasovou zprávu a řekneš mi o čem jsi četl/a

AJ

 - napiš 4 věty buď s I have got... nebo s He/She has got

- věty přelož

- následně mi to vyfoť a pošli na WhatsApp

 

29. 4. 2020 středa

ČJ

- nahraj mi video, jak říkáš pádové otázky a pošli mi ho na WhatsApp

M

- počítej příklady do 1 000 --> hraj dokud nebudeš mít plnou lištu nad cvičením, následně mi to vyfoť a pošli na WhatsApp

https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/908

ČJ - čtení

- čtení s porozuměním - doplňuj správné konce vět, následně mi vyfoť tvé skóre

http://cviceni.testy.sweb.cz/vetveni/vetveni05.htm

AJ

Tyto věty opiš a pod každou anglickou větu napiš překlad (k překládání ti mohou pomoci věty, kterě sis napsal/a při online hodině):

- I have got two monkeys.

- She has got brown pencil.

- He has got pink pig.

- I have got one pencil case.

následně mi opsané a přeložené věty vyfoť a pošli na WhatsApp


28. 4. 2020 úterý

ČJ

- uč se pádové otázky, zítra (ve středu 29. 4.) mi pošleš video (na známky), jak ses pádové otázky naučil/a

M

- počítej příklady - násobilka, následně mi pošli vyfocené výsledky na WhatsApp

https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-2-uroven/506

ČJ - čtení

- přečti si další kapitolu ze své vybrané knížky, napiš název kapitoly do sešitu na čtení a nakresli ilustraci, o čem jsi četl.

- následně mi to vyfoť a pošli na WhatsApp

písanka str. 16 - doplň dolní cvičení - vzkaz pro maminku


27. 4. 2020 pondělí

M

PS - str. 5 - vypočítej žlutý sloupeček, následně ho vyfoť a pošli na WhatsApp

ČJ

Opiš si do sešitu Š PÁDOVÉ OTÁZKY  a začni se je učit

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková ...

AJ

- procvičuj barvy - opakování správného zápisu 

https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-colors-1-uroven/8

 

PRV

- doplň svůj herbář o dalších 5 rostlinek

- zadání zůstává stejné (rostlinky usuš, zalisuj a nalep na papír formátu A4, každou rostlinku popiš, napiš datum a místo sběru)

 

- dofocený herbář mi posílejte maximálně do 7. května


24. 4. 2020 pátek

ČJ - sloh
- Pamatuješ si na svou nejoblíbenější hračku, kterou si měl/a v období MŠ? Nebo je tvá oblíbená do teď? 
- do sešitu na sloh napiš: Má nej hračka (také do nadpisu můžeš napsat, jak si hračku pojmenoval/a)
hračku popiš a můžeš ji i nakreslit. Pokud hračku stále máš, tak mi ji můžeš i vyfotit.
Hotovou slohovou práci mi vyfoť a pošli na WhatsApp. 


23. 4. 2020 čtvrtek 

ČJ

- všechny tyto cvičení doplň a každé mi vyfoť na WhatsApp

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

M

- vypočítej příklady na sčítání s přechodem do 100

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech3.htm

AJ

online hodina

M - Geometrie

- vrcholy a strany trojúhelníku, po vypracování stiskni KONTROLA a pošli mi to n WhatsApp

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/trojuhel1.htm


22. 4. 2020 středa

ČJ

- u podstatných jmen určuj jejich rod, po stisknutí KONTROLA vyfoť a pošli na WhatsApp 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm2.htm

M

PS str. 5/cv. 1 - příklady na sčítání do 1 000, vyplněné cvičení mi vyfoť a pošli na WhatsApp

AJ

- hádání slovíček - škola a pomůcky

Po uhádnutí slova vždy stiskni ZAVŘÍT a následně ZNOVU, pak se ti tam ukáže nové slovíčko na hádání

- hádej 5 slovíček 

- každé slovíčko, které hádáš si napiš anglický do sešitu school a přelož ho, slovíčka mi následně vyfoť na WhatsApp

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/hangman/school.html

ČJ - čtení

- Začni číst NOVOU knížku, nechám na tobě zda půjde o komiksovou knížku nebo normalní. Přečti si 1 kapitolu a do sešitu na čtení napiš název knížky autora a ilustraci z první kapitoly 

 

NÁSLEDNĚ MI NAPIŠ DO KONVERZACE NA WHATSAPP jakou knížku si začal/a číst a můžeš mi poslat i fotku :-)

 

 

21. 4. 2020 úterý

ČJ

- přečti si celé cvičení a následně ho doplň - podstatná jména, po stisknutí kontrola mi to pošli na WhatsApp

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

M

- vyřeš pyramidy příkladů, po stisknutí kontrola mi to pošli na WhatsApp

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/3opakov02.htm

ČJ - čtení

- písanka str. 16 - doplň první dvě cvičení, (první cvičení můžeš vypracovat s pomocí internetu)

 

PRV

- vyplň toto cvičení, dle uvedených pokynů

- vždy si řekni o jakou skupinu se jedná

 

20. 4. 2020 pondělí

M

- doplň správně řetězce příkladů

- PS str. 4/cv. 3, následně mi to vyfoť a pošli na WhatsApp

ČJ

- opakování řazení slov dle abecedy, po stiknutí KONTROLA udělej fotku nebo PrintScreen a pošli mi to na WhatsApp

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/serad_ab1.htm

AJ

- připomenutí slovíček - rodina - učeb. str. 28 (první obrázek - překládej ústně slovíčka)

- PS str. 28/cv. 1 - nakresli své členy rodiny a obrázky popiš dle vzoru, následně mi to vyfoť a pošli na WhatsApp

PRV

- pošli mi vyfocený herbář (POUZE TEN, KDO MI TO JEŠTĚ NEPOSLAL)


17. 4. 2020 pátek

ČJ - čtení 

čítanka str. 90 - 91 - přečti nahlas

- do sešitu ČJ - čtení napiš datum, název pohádky, kterou jsi četl/a a autora

Splň tyto cvičení, do sešitu stačí napsat vždy číslo a rovnou odpověď, ÚKOLY/OTÁZKY NEOPISUJ 

1)  Vyber z těch to slov slova, která souvisejí s pohádkou, kterou jsi četl a napiš je do sešitu k číslu 1).

čokoláda            had            Jiřík

pergamen          zvířata         hrníček

 

2) Vypiš hlavní postavy. 

3) Jak se stalo, že rozuměli řeči zvířat?

4) Nakresli, jak si představuješ hada, kterého Jiřík uvařil.


TV

Vyfoť se, jak jsi na procházce venku (v přírodě), proběhni se a užij si krásné počasí v přírodě. Tuto fotku můžeš udělat i v průběhu víkendu.

Přeji Ti krásný víkend! :-)


 


16. 4. 2020 čtvrtek 

ČJ

- procvičuj i/y po obojetných souhláskách B, L, M

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

M + GEOMETRIE

NAKRESLI obrázek pomocí geometrických tvarů, všechny tvary pojmenuj a spočítej kolik je tam každých tvarů

- následně mi to pošli na WhatsApp

AJ

vymysli 4 věty s náladami --> napiš je do sešitu school

např.:

He is happy.

Are you happy. a tak dále :) 

(Prosím, neopisuj věty, které mám tady a s pomocí slovníčku si vymysli své věty)

- následně mi to pošli na WhatsApp

ČJ - čtení

přečti si libovolnou pohádku, do sešitu na čtení napiš název pohádky, kdo ji napsal, vypiš hlavní postavy a udělej ilustraci 

- následně mi to pošli na WhatsApp

 

15. 4. 2020 středa

ČJ + ČJ čtení

- vem si nějaký svůj časopis a přečti si nějakou pohádku, příhodu nebo komiks, ve větách najdi podstatná jména a slovesa (ústně)

--> nahraj mi hlasovou zprávu o čem jsi četl/četla a jak se ti to líbilo :) 

M

- do sešitu Š napiš násobilku: 2, 3, 4 a pošli mi to na WhatsApp 

- nezapomeň jakým číslem začínají všechny násobilky!!!

AJ

Nakresli to, co je v jednotlivých bodech napsáno do sešitu school:

- Slova opiš a nakresli k nim obrázek:

1) Five apples

2) Three brown dogs 

3)  One red book

4) Two green pens

- následně mi to pošli na WhatsApp

 

14. 4. 2020 úterý

M

Vyřeš slovní úlohu do sešitu Š - nezapomeň na zápis, výpočet, odpověď, následně mi to pošli na WhatsApp

Maruška měla 63 pastelek. Jindra měl 9 krát MÉNĚ pastelek. 

1. otázka: Kolik měl Jindra pastelek?

2. otázka: Kolik pastelek měli dohromady?

(Jsou tu 2 otázky, proto musíš vypočítat 2 příklady a napsat 2 odpovědi.)


za správně vypracovanou úlohu můžeš získat 5 srdíček

ČJ

- opakování - párové souhlásky (b-p, d-t...), vypracované cvičení mi pošli na WhatsApp po stisknutí tlačítka KONTROLA
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/2opakovani04.htm

ČJ - čtení

písanka str. 15 - celá

 

tisk