měsíční plány

Plán ZŠ na ČERVEN 2019                                                                                                             

2. 6. Návrat v 15,00hod. Ze školy v přírodě.                                                                       

4. 6. 3. - 5. roč. Dopravní výchova v Žatci 8 - 12 hod.                                                                     

5. 6. Branný den v Lipenci - (76 Kč vstup + bus) 8 - 13 hod., akce je dobrovolná, kdo nejede bude se ve škole učit                                                                            

7. 6. Oslavy ke Dni dětí - celé dopoledne - školní pozemek.                                                                       

11. 6. Dobrovolná akce beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem v liběšické škole 13 - 15  hod. (56,- Kč vstup + bus)                                                                         

12. 6. Pasování budoucích prvňáčků od 17 hod.                                                               

14. 6. Turnaj ve vybíjené v Liběšicích. (Dopoledne)                                                                        

19. 6. 3. - 5. roč. Dopravní výchova v Žatci 8 - 12 hod.                                                                   

21. 6. Akademie 17 - 19 hod. na sále u Jožana.                                                                 

24. 6.  Focení žáků od 10:00 hod.                                                                           

26. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře ve 12.00hod.                                                                          

28. 6. Vysvědčení. Vyučování končí 8,45 hod.                                                                                                                                                                                 

A pak hurá na prázdniny :-)         

tisk