II. třída

II. třídu tvoří  4. a 5.ročník ZŠ.

Ve 4.ročníku je 1 žák, v 5.ročníku 7 žáků.

Třídní učitelka - Mgr.Jana Bělohoubková - vyučuje matematiku, český jazyk, anglický jazyk, přírodovědu, vlastivědu a výtvarnou výchovu.

Další vyučující: sl. Anna Pilařová - vyučuje hudební výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu,

                      Mgr. Ivana Zilcherová - vyučuje informatiku žáky 5.ročníku.

tisk