Oslavy sv. Martina

8. listopadu 2019 proběhla oslava "Sv. Martina". Tato akce proběhla symbolicky v pátek 8. listopadu. Stěžejní byla spolupráce mezi dětmi z MŠ a žáky ze ZŠ. V ranních hodinách probíhala interaktivní výuka. Žáci se seznamovali s legendou o sv. Martinovi, svatomartinskými symboly, tradicemi a pranostikami. Na základní škole proběhla také tandemová výuka, při které spolupracovali všichni žáci napříč ročníky. Následoval pobyt venku, děti a žáci spolupracovali ve skupinkách při plnění úkolů. Akci podpořily také paní kuchařky, které si pro děti a žáky připravily perníčky. Děti a žáci si je při tvořivé dílně, mimo jiné, ozdobili. Oslava sv. Martina proběhla v prostorách ZŠ a MŠ, dále také na pozemku školy a školní zahradě při MŠ. Celou akci hodnotíme velice kladně. Jsme spokojeni, že se projektový den líbil dětem i žákům a celý den se vydařil. Již teď se těšíme na další akci, která se bude konat 28. listopadu 2019, konkrétně Vánoční dílna v MŠ.

tisk