Recitační soutěž

Dne 28. 2. 2020 proběhla v ZŠ a MŠ Tuchořice Recitační soutěž - místní kolo. Jejíž součástí byli děti z MŠ a žáci ze ZŠ. Všem zúčastněným se přednes velice povedl. V hodnotící komisi zasedla ředitelka ZŠ a MŠ Tuchořice paní Ivana Zilcherová, paní Milena Hovorková a paní Michaela Pilařová. Komise udělila diplom za první místa a čestná uznání. Konkrétně v kategorii MŠ, 1. ročníku, 2. a 3. ročníku, 4. a 5. ročníku. Celou soutěž hodnotíme velice kladně a již teď se těšíme na příští ročník.


Oslavy sv. Martina

8. listopadu 2019 proběhla oslava "Sv. Martina". Tato akce proběhla symbolicky v pátek 8. listopadu. Stěžejní byla spolupráce mezi dětmi z MŠ a žáky ze ZŠ. V ranních hodinách probíhala interaktivní výuka. Žáci se seznamovali s legendou o sv. Martinovi, svatomartinskými symboly, tradicemi a pranostikami. Na základní škole proběhla také tandemová výuka, při které spolupracovali všichni žáci napříč ročníky. Následoval pobyt venku, děti a žáci spolupracovali ve skupinkách při plnění úkolů. Akci podpořily také paní kuchařky, které si pro děti a žáky připravily perníčky. Děti a žáci si je při tvořivé dílně, mimo jiné, ozdobili. Oslava sv. Martina proběhla v prostorách ZŠ a MŠ, dále také na pozemku školy a školní zahradě při MŠ. Celou akci hodnotíme velice kladně. Jsme spokojeni, že se projektový den líbil dětem i žákům a celý den se vydařil. Již teď se těšíme na další akci, která se bude konat 28. listopadu 2019, konkrétně Vánoční dílna v MŠ.

 V pondělí 25. a ve středu 27. listipadu náši školu navštívila jedna z maminek. Toto setkání proběhlo za účelem "čtení dětem". Všichni zúčastnění byli velice spokojeni. Celý program byl zaměřem na sbližování se, v rámci kolektivu školy a přátelských vztahů s rodiči dětí a žáků. Cílem programu bylo zdokonalování se v porozumění textu a práci s ním. Tímto velice děkujeme ochotné mamince, která s námi strávila část dopoledne, velice příjemnou a svým způsobem také relaxační formou. Děkujeme!

 

 

19. listopadu proběhla beseda s vozíčkářem. Konkrétně tedy v vozíčkářkou paní Jaruškou. Jelikož jsme malá škola a naši žáci mají velké sociální cítění, bylo na místě uspořádat tuto besedu. Při příjemném posezení se žáci mohli dozvědět jaký je život na vozíčku, co všechno se musí člověk naučit, co musí změnit, co všechno takový život obnáší, ale také maličkosti, které si zdravý člověk ani neuvědomuje. O tom všem nám vyprávěla paní vozíčkárka Jaruška a její průvodce. Děkujeme!

tisk