Výsledky

Zpráva o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

            Podle § 36 odst. 4. zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, proběhl na Základní škole a Mateřské škole Tuchořice v úterý 14. dubna a ve středu 15. dubna 2020 zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.

Kód budoucího žáka

Přijato x nepřijato

0120

Přijato

0220

Nepřijato, OŠD

0320

Přijato

0420

Přijato

0520

Přijato

0620

Přijato

0720

Nepřijato, odloženo

 

 

 

tisk